Czy warto inwestować w walutę?

Coraz więcej osób nie widząc możliwości zysku na standardowych produktach bankowych decyduje się na inwestowanie w walutę. Ewentualny zysk wynika z wahań kursowych, każdy wzrost to dla nas potencjalny zysk. 

Wiedza o rynku walutowym

Przed rozpoczęciem przygody w inwestowanie w kursy walut potrzebna jest wiedza na temat konkretnej waluty a także kraju, z którego pochodzi. Musimy wiedzieć, jak wygląda gospodarka i stopy procentowe, które bezpośrednio wpływają na kształtowanie się danej waluty. Warto się również przyjrzeć aktualnemu PKB i poziomowi inflacji. Zebrana wiedza pozwoli nam, choć w niewielkim stopniu skutecznie prognozować wzrosty kursu waluty (zobacz notowania walut). 

Inwestowanie możemy rozpocząć od zalogowania się do popularnych portali, które pośredniczą w tego typu transakcjach. Powinniśmy też zgromadzić odpowiednią ilość środków finansowych. Jeśli zainwestujemy niewielką kwotę to przy groszowych wahaniach kursowych nasz zysk będzie prawie niezauważalny. Dlatego musimy zadbać o zgromadzenie odpowiedniego kapitału. 

Strategia inwestycyjna 

W inwestowaniu w waluty bardzo ważne jest wybranie odpowiedniej strategii. Najlepiej sprawdza się długoterminowe inwestowanie „carry trade”. Polega ono przede wszystkim na zadłużaniu się w walutach o niskich stopach procentowych a lokowaniu ich w rynkach o wyższych stopach. Ale tu również jest niezbędna wiedza o krajach, z których waluty pochodzą i zależnościach między nimi. Np. inwestując w jeny musimy sobie zdawać sprawę, że ich kurs uzależniony jest od sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Im lepszy kurs dolara tym słabszy jena i odwrotnie. 

Jak widzimy trzeba naprawdę dużej wiedzy o rynkach finansowych i walutowych, by móc zarabiać na kursach. Nie liczmy też na gigantyczny natychmiastowy zysk. Czeka nas kilkuletnia perspektywa inwestycyjna. Kursy walut będziemy obserwować oczywiście każdego dnia i w odpowiednim momencie będziemy musieli podejmować decyzje. Wielu osobom udało się sporo zarobić na walutach i przy odpowiedniej strategii również możemy to osiągnąć. 

Comparic