Europejski Bank Centralny – czym jest i jaka jest jego historia?

Europejski Bank Centralny (EBC) jest organem Unii Europejskiej i bankiem centralnym krajów strefy euro. Został utworzony wspólnie z Europejskim Systemem Banków Centralnych 1 czerwca 1998 r. Jego podstawowym zadaniem jest utrzymanie stabilności cen w krajach strefy euro oraz zarządzanie polityką pieniężną Unii Europejskiej.

Siedziba głównego banku

EBC ma siedzibę we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Jest to organ Unii Europejskiej, który realizuje politykę pieniężną w dziewiętnastu krajach Wspólnoty, które przyjęły euro jako własną walutę. Wraz z krajowymi bankami centralnymi wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej kreuje Europejski System Banków Centralnych (ESBC).

W tym miejscu warto byłoby dokonać rozróżnienia między ESBC a Eurosystemem. Ten pierwszy to zbiór, rada wszystkich banków centralnych czy banków narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Są tam więc zarówno banki z Polski, Szwecji czy Węgier, jak i z Francji, Niemiec czy Słowacji. Z kolei Eurosystem czy też Grupa Euro to organ, na który składa się z EBC i narodowych banków centralnych krajów, które przyjęły euro. Każdy bank narodowy przystępuje do ESBC, gdy dany kraj przystąpi do Wspólnoty.

kasa

EIW

Europejski Bank Centralny jest następcą Europejskiego Instytutu Walutowego (EIW), który został utworzony 1 stycznia 1994 r. w celu nadzorowania drugiego etapu tworzenia Europejskiej Unii Walutowej. Zadaniem EIW była współpraca z bankami centralnymi państw członkowskich UE w celu przygotowania ich do przyjęcia euro i utworzenia Europejskiego Banku Centralnego oraz Europejskiego Systemu Banków Centralnych (dziś znanym pod skrótem ESBC). EBC został ustanowiony 1 czerwca 1998 r. na mocy słynnego już traktatu z Maastricht i zastąpił EIW tego właśnie dnia. Od 1 stycznia 1999 r. jego głównym zadaniem było prowadzenie polityki pieniężnej w strefie euro.

Pierwszym prezesem Europejskiego Banku Centralnego został Wim Duisenberg, były prezes Holenderskiego Banku Centralnego i Europejskiego Instytutu Walutowego. W czasie, gdy Duisenberg był na czele EIW, rząd francuski chciał, aby Jean-Claude Trichet, były zarządca banku centralnego we Francji, był pierwszym prezesem Europejskiego Banku Centralnego. Jednak rządy Niemiec, Holandii i Belgii nie zgodziły się z tym postulatem. Spór ten został rozwiązany w drodze porozumienia między dwoma rządami, w wyniku którego Duisenberg został pierwszym prezydentem, a Trichet jego następcą. W rzeczywistości miało to miejsce w 2003 r., gdy Jean-Claude Trichet został drugim prezesem EBC w historii.

tłoczenie

Szefostwo

1 listopada 2011 r. Jean-Claude Trichet został zastąpiony przez Mario Draghiego, obecnego prezesa Europejskiego Banku Centralnego. W momencie utworzenia Europejskiego Banku Centralnego w strefie euro było łącznie jedenastu członków. Inne kraje dołączyły później. Co ciekawe, w listopadzie 2014 roku Europejski Bank Centralny zmienił siedzibę. Dziś znajduje się we Frankfurcie nad Menem. (Comparic)