Jakie są rodzaje instrumentów finansowych na giełdzie?

Giełda jest bardzo dużym tworem, gdzie codziennie dochodzi do kolosalnych obrotów. Inwestorzy posiadają wolne zasoby środków finansowych, decydują się na ich powierzanie firmom, które w zamian za to dzielą się bardzo często zyskami – w zależności od instrumentu. W każdym razie na pewno każdy, kto inwestuje nie robi tego za darmo, lecz liczy na pewien określony zysk. Jednak należy mieć także na uwadze, że tak, jak można zyskać, tak samo można stracić wszystko to, co się zainwestowało. https://comparic.pl/wykresy-walut/

Akcje

Są to instrumenty giełdowe, które nie posiadają swojej formy fizycznej. Kupując akcje, nabywasz po prostu udziały w firmie. Dzięki temu masz możliwość posiadania “kawałka firmy”, a co za tym idzie stajesz się akcjonariuszem. W przypadku posiadania większej liczby akcji, możesz oczekiwać na wypłatę dywidendy (premia za powierzenie kapitału). Jak jeszcze możesz zarabiać na akcjach? Jest to bardzo proste. Wystarczy zastosować się do bardzo starego, ale równie prawdziwego powiedzenia – “kupuj tanio, sprzedaj drożej”. Co należy robić? To bardzo proste. Musisz kupować akcje wtedy, kiedy kurs firmy spada, natomiast sprzedawać je, gdy przeczuwasz, że akcje osiągnęły już swój szczyt, ponieważ po tym momencie ich wartość będzie jedynie spadać. Jest wiele metod, które pozwalają na podjęcie decyzji, kiedy należy inwestować. Warto się z nimi zapoznać, jeśli rozważasz inwestycje w akcje.        

Obligacje

Bardzo często są mylone z akcjami. Obligacje są pewną formą pożyczki, jakiej udziela inwestor dla danego podmiotu, który potrzebuje środków na swoją działalność lub inwestycje – innymi słowy rozwój. Jak na tym zarabiasz? Odbywa się to w bardzo łatwy sposób. Udzielasz pewnej kwoty w zamian otrzymujesz obligację. Po minięciu odpowiedniego okresu, obligacja zostanie wykupiona, a Twoim zyskiem będą odsetki, jakie zostały wypracowane do tej pory przez pożyczony kapitał z uwzględnieniem oprocentowania przypisanego do danego rodzaju obligacji.

Opcje

Jest to bardzo ciekawy instrument, który zapewnia Tobie podjęcie spekulacji dotyczącej kursu danego instrumentu na cztery sposoby, co prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2: Pozycje w przypadku opcji

Kategoria Opis Kategoria Opis
Pozycja długa Zajmując pozycję długą spekulujesz, że kurs danego instrumentu bazowego będzie osiągać wzrost. W przypadku takiej sytuacji zarabiasz na tym, kiedy kurs rośnie, jednak w przeciwnej sytuacji tracisz. Pozycja krótka Zajmując pozycję krótką spekulujesz, że kurs danego instrumentu bazowego będzie osiągać spadek. W przypadku takiej sytuacji zarabiasz na tym, kiedy kurs spada, jednak w przeciwnej sytuacji tracisz.  

Źródło: Opracowanie własne.

Poza prezentowanymi powyżej można wyróżnić oczywiście jeszcze więcej instrumentów, które można znaleźć na giełdzie. Poza tym możesz inwestować jeszcze dodatkowo w: prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty futures, kontrakty forward, swapy, kredytowe instrumenty pochodne oraz kontrakty CFD. Każdy z instrumentów posiada oczywiście swoją specyfikę za pośrednictwem, której zarabia inwestor.  https://comparic.pl/