Kurs Euro- zasadnicza zmiana

Ostatnie dni oraz wydarzenia na świecie spowodowały znaczące zawirowania na giełdzie. Niektóre waluty mocno tracą na wartości jak choćby polska złotówka. W dużej mierze uzależnione jest to od obniżenia stóp procentowych. Jednak warto zwrócić uwagę na pozostałe waluty jak choćby kurs euro i lepiej się przygotować do ewentualnych zmian czy nawet możliwego kryzysu. W artykule opisane zostaną istotne pary walutowe świata wraz z sytuacją rynkową.

Euro- krótkie wprowadzenie

Pierwszą gotówkę euro wprowadzono w roku 2002. Jest to główny środek płatniczy w krajach europejskich, jednak niektóre z krajów do tej pory pozostały przy swoich narodowych walutach. Sięgając do historii, pierwsze plany utworzenia euro miały miejsce już w latach 60 XX wieku. Jak mówią niektórzy ekonomiści, wspólna waluta przyczynia się do zdecydowanie łatwiejszego prowadzenia handlu zagranicznego, ogólne wyrównanie się cen w strefie euro oraz to, że konsumenci mają większy wybór na rynku produktów. Wadami wspólnej waluty euro jest fakt, że państwa są zmuszone do dostosowywania poziomu stóp procentowych do ogólnego poziomu państw.

Kurs euro do złotego

Wykresy cen tej pary walutowej aktualizowane są od poniedziałku do piątku. Para EUR/PLN jest wyrażana do czwartego miejsca po przecinku. W parze tej euro stanowi walutę bazową, a złotówka kwotowaną. Dlaczego warto zwrócić uwagę na ten kurs? Ogólnie rzecz biorąc Polska nie jest krajem, w którym Euro jest walutą nadrzędną. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że waluta euro odpowiada za znaczną część eksportu jak i importu krajowego. Sytuacja w Polsce nie jest ciekawa. Trzeci tydzień marca 2020 roku to dla polskiej złotówki najgorszy okres od prawie 5 lat. Kurs EUR/PLN nieuchronnie zbliża się do 5 zł. 

Euro do dolara

Dolar jest walutą bardzo istotną z punktu widzenia ekonomicznego świata. Stanowi jedyną walutę rezerwową świata. Co więcej, na rynku Forex stanowi najważniejszą parę. Kurs EUR/USD ukazuje cenę euro w dolarach amerykańskich. Jak w poprzednim przypadku para walutowa wyceniana jest do czterech miejsc po przecinku. Trzeci tydzień marca pokazuje duże wahania kursu. Widać ewidentnie, że popyt na euro spada względem dolara. Warto dodać dość istotną ciekawostkę dla początkujących osób, interesujących się giełdą. Często w żargonie giełdowym na parę EUR/USD mówi się „Edek”.

Kurs euro przez ostatnie wydarzenia nie jest dość stabilny. Mimo wszystko należy cierpliwie czekać, liczyć na unormowanie wahań rynkowych, a przede wszystkim nie wpadać w panikę.

Przy współpracy: https://comparic.pl/